Анонсы МСУ / архив

Фотогалерея / архив

Баннер


Комитет по бюджету и финансам Жогорку Кенеша Кыргызской Республики при содействии проекта ПРООН и Швейцарского управления по развитию и сотрудничеству «Сильная парламентская демократия при активном участии граждан» 10 февраля в г.Ош проводит парламентские слушания на тему: «Развитие  межбюджетных отношений в Кыргызской Республике».

Для участия в парламентских слушаниях приглашаются представители государственных и местных органов власти Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей и города Ош, депутаты местных кенешей, представители неправительственных организаций и гражданского сообщества.

Место и время проведения: Зал заседаний Аппарата полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Ошской области (пр. Ленина, 221), 10:00. Регистрация участников - с 9:30.

 

 

2020-жылдын 10-февралында Ош шаарында “Кыргыз Республикасында бюджеттер аралык мамилелерди өнүктүрүү” темасында парламенттик угуу өтөт
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин  бюджет жана финансы боюнча комитетинин демилгеси, БУУӨП жана Өнүктүрүү жана кызматташтык боюнча Швейцариянын башкармалыгынын “Жарандардын активдүү катышуусундагы күчтүү парламенттик демократия” долбоорлорунун көмөгү менен Ош шаарында “Кыргыз Республикасында бюджеттер аралык мамилелерди өнүктүрүү” темасында парламенттик угуу өтөт.

Парламенттик угууга Ош, Жалал-Абад, Баткен облустары менен Ош шаарынын мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү, жергиликтүү кеңештердин депутаттары, өкмөттүк эмес уюмдардын жана жарандык коомдордун өкүлдөрү чакырылат.

Өтүүчү орду жана убактысы: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ош облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын жыйындар залы, 2020-жылдын 10-февралы, саат 10:00. Катышуучуларды каттоо 9:30да башталат. 

П Р О Г Р А М М А СЫ

09:30 - 10:00

Каттоо.

10:00 - 10:10

Катышуучулар менен саламдашуу

Токтошев Эмиль Токтакунович, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Бюджет жана финансы боюнча комитетинин төрагасы

10:10 – 10:25

Кыргыз Республикасындагы бюджеттер аралык мамилелер

Жеенбаева Бактыгул Жаныбековна - Кыргыз Республикасынын Финансы министри

10:25 – 10:40

Мамлекеттик каржы тутумундагы жергиликтүү бюджеттердин жалпы абалы

Алманбетов Өмүрбек Бадыевич, Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкарууларынын  Союзунун директору

10:40 – 10:55

Жергиликтүү бюджет жана Ноокен районундагы Момбеков айыл окмотунун мисалында бюджеттик камсыздандыруу тутумун теӊдөөнүн проблемалары

Сейитова Жамбила Тажикуловна, Ноокен районундагы Момбеков айыл өкмөтүнүн башчысы

10:55 – 11:10

Финансы менен камсыздоосуз жергиликтүү маанидеги маселелерди кеӊейтүүнүн проблемалары

Орозбаев Бектурган Ибраимович, Өнүктүрүү саясат институту ишке ашырып жаткан “Кызматташтык жана Өнүктүрүү боюнча Швейцариянын башкармалыгы аркылуу Швейцария Өкмөтү каржылаган «Элдин үнү жана Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс» долбоорунун  улуттук деӊгээлиндеги ишмердүүлүгү боюнча менеджери

11:10 – 11:25

Муниципалдык менчикти башкаруудан финансылык  жоготуулардын проблемалары

Чандыбаева Айнура Тууганбековна, Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкарууларынын  Союзунун эксперти

11:25 – 11:40

Кошумча баяндамачыларга убакыт

11:40– 12:50

Суроолор жана талкуулар

12:50 – 13:00

Жыйынтыктоо, сунуштарды жалпылоо

Чыгып сүйлөө үчүн регламент:

Негизги баяндама 15 мин., кошумча баяндама 10 мин., чыгып сүйлөөчүлөргө - 5 минутка чейин, суроолорго - 2 минуттан, жоопторго - 3 минут көп эмес.