Практика по стратегии развития села

Доклад ЖК КР

Фотогалерея / архив

Баннер
ЖӨБО АТАЛЫШЫ: Ош облусунун Ноокат районуна караштуу
БЕЛ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫ
 
ТАЖРЫЙБАНЫН АТАЛЫШЫ
 
БЕЛ АЙЫЛ ӨКМӨТҮНҮН 2018-2023 ӨНҮГҮҮ СТРАТЕГИЯСЫ
 
ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ
Бел айылдык аймагынын курамына төмөнкү айылдар кирет: Бел жана Борбаш. Калктын жалпы саны – 12867 адам.
 
ТАЖРЫЙБАНЫ ИШКЕ АШЫРУУДА ЖЕТЕКЧИЛИККЕ АЛЫНГАН ЧЕНЕМДИК УКУКТУК АКТЫЛАР
 
 • Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамы
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин “2018-жыл – аймактарды өнүктүрүү жылы” деп жарыялаган Жарлыгы
 
ТАЖРЫЙБАНЫН МАКСАТЫ
Бел айыл аймагынын орто мөөнөттүү өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгуу.
ТАЖРЫЙБАНЫ ИШКЕ АШЫРУУ ҮЧҮН КАБЫЛ АЛЫНГАН ЧЕЧИМДЕР
 • Бел айыл өкмөтүнүн Стратегияны иштеп чыгуу үчүн жумушчу топту түзүү боюнча чечими (жумушчу топтун түзүмүн бекитүү)
 • Бел айылдык кеңешинин Бел айыл өкмөтүнүн 2018-2023-жылдарга өнүгүү стратегиясын бекитүү боюнча токтому
АТКАРЫЛГАН ИШТЕР
Өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгуу үчүн төмөнкү иш-чаралар жүргүзүлгөн:
 1. Контексттик анализ жүргүзүү – фокустук топ, кабинеттик изилдөө жана жумушчу топтун стратегиялык жыйындарынын жүрүшүндө ишке ашырылган
 2. Салыштырмалуу көрсөткүчтөрүн иштеп чыгуу – жумушчу топтун стратегия­лык жыйындарынын жүрүшүндө ишке ашырылган
 3. Стратегиялык платформаны иштеп чыгуу – жумушчу топтун стратегиялык жыйындарынын жүрүшүндө ишке ашырылган
 4. Милдеттердин артыкчылыктарын аныктоо – жумушчу топтун стратегиялык жыйындарынын жүрүшүндө ишке ашырылган
 5. Бюджетти карап чыгуу – жумушчу топтун стратеги­ялык жыйындарынын жүрүшүндө ишке ашырылган
 6. Иш планын иштеп чыгуу – жумушчу топтун страте­гиялык жыйындарынын жүрүшүндө ишке ашырыл­ган
 7. Мониторинг жана баа берүү (МиО) – жумушчу топтун стратегиялык жыйындарынын жүрүшүндө ишке ашырылган
Иштелип чыккан Стратегиянын долбоору айылдык кеңештин отурумуна кароого киргизилип, айылдык кенештин токтому менен бекитилген.
Кошумча маалымат алуу үчүн байланыш контакттары:
БЕЛ АА электрондук дареги: bell.ayul@mail.ru
Телефондору: 0773 008546, 03230 - 60291
Дареги: Ош облусу, Ноокат району, Бел айылы, Заитов көч. №77

Анонсы МСУ / архив