Мероприятия

Мероприятия Новости

ОНЛАЙН-СЕМИНАР: ПРАКТИКА ОРГАНОВ МСУ ПО ПОДДЕРЖКЕ ИНИЦИАТИВ (27.01.2022)

Цель и задача мероприятия Обмен опытом между членами МСУ по реализации проекта «Местная инициатива» Участники получить Участники / целевая аудитория Главы и муниципальные служащие органы...
Мероприятия Новости

Онлайн-семинар по целевому использованию Государственного фонда сельскохозяйственных земель

Завтра 27 января, в 10.00 ч. состоится онлайн семинар ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЛИ В АРЕНДУ Организаторы: Союз местного самоуправления Кыргызской Республики, Министерство сельского...
Мероприятия

ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫ МЕНЕН ӨТКӨРҮЛҮҮЧҮ АЙМАКТЫК ЖОЛУГУШУУЛАРДЫН ГРАФИГИ

ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫ МЕНЕН  ӨТКӨРҮЛҮҮЧҮ АЙМАКТЫК ЖОЛУГУШУУЛАРДЫН ГРАФИГИ (Жолугушууга айыл өкмөт башчы жана жергиликтүү кеңештин төрагасы чакырылат) Облустун аталышы Райондун аталышы (өтүкөрүлүүчү жерлер)...
Мероприятия

“Жергиликтүү өз алдынча башкаруу: туруктуу өнүгүү жана жарандардын кызыкчылыктарын эске алуу менен кызмат көрсөтүүгө мүмкүнчүлүктөр жана тоскоолдуктар” аттуу ТЕГЕРЕК СТОЛДУН ПРОГРАММАСЫ

        “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу: туруктуу өнүгүү жана жарандардын кызыкчылыктарын эске алуу менен кызмат көрсөтүүгө мүмкүнчүлүктөр жана тоскоолдуктар” аттуу ТЕГЕРЕК СТОЛДУН ПРОГРАММАСЫ...
Мероприятия

ПРОГРАММА семинара «Организация услуг на уровне местного самоуправления с привлечением частного сектора».

____________________________________________________________________________ ПРОГРАММА семинара «Организация услуг на уровне местного самоуправления с привлечением частного сектора».                 Дата проведения: 11 августа 2021 года               Место проведения: г....
Мероприятия

Программа семинара по реализации ПДУУ для муниципалитетов Союза МСУ в рамках Проекта «Улучшение услуг на местном уровне»

    Программа семинара по реализации ПДУУ для муниципалитетов Союза МСУ в рамках Проекта «Улучшение услуг на местном уровне»   Дата проведения: 29 июль 2021...