Аткарылган долбоорлор

КР ЖӨБ Союзу тарабынан аткарылган долбоорлор

 “Ийгиликтүү аймак” долбоору

 Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруулар Союзу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин жакшыртуу, сапаттуу кызматтарды көрсөтүү, жарандардын ишенимин жогорулатуу жана Кыргыз Республикасынын ар кайсы аймактарынын ортосунда тажрыйба алмашуу аркылуу аларды андан ары өнүктүрүү максатында, 2017-жылдан бери USAIDдин “Ийгиликтүү Аймак” долбоору менен кызматташып келген.

Бул мезгилде төмөнкү багыттар боюнча 6 биргелешкен долбоор ишке ашырылды:

КР ЖӨБ Союзунун финансылык туруктуулук планын иштеп чыгууга көмөктөшүү

2018-жылы USAIDдин “Ийгиликтүү аймак” долбоорунун көмөгү менен уюмдун өнүгүү планынан келип чыгуучу келечекти баалоонун, ошондой эле мүмкун болуучу тобокелдиктердин негизинде Кыргыз Республикасынын ЖӨБ Союзунун финансылык туруктуулугунун болжолдуу модели иштелип чыккан.

Союздун финансылык туруктуулугунун планына ылайык жогорку артыкчылыктагы ички документтер иштелип чыгып, Сюоздун Башкармалыгы тарабынан бекитилди.

Алардын ичинде:

  1. Союздун ишине мониторинг жана баа берүү жөнүндө жобо
  2. Товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу жөнүндө жобо
  3. Ички көзөмөл системасы
  4. Эсеп саясаты
  5. ММК менен иштөө саясаты

 Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарынын этикасынын типтүү кодексин иштеп чыгуу жана аны кабыл алуу тажрыйбасын жайылтуу

2018-жылы жергиликтүү өз алдынча башкарууну мындан ары өркүндөтүү, айылдык кеңештердин депутаттарынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу жана жергиликтүү жамааттардын чечимдерди кабыл алуу процессиндеги ролун күчөтүү максатында, жалпысынан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү менен талкуулоодо жергиликтүү кеңештердин депутаттары тарабынан кабыл алынган этика нормалары, жергиликтүү депутаттардын Этиканын типтүү кодекси иштелип чыккан жана аны кабыл алуу жергиликтүү кеңештерге сунушталган.

2019-2020-жылдары “Ийгиликтүү аймак” долбоорунда пилоттук болуп саналган 30 жергиликтүү кеңештерге өздөрүнүн депутаттык кодекстерин кабыл алууга көмөктөшкөн.

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын «Тең-теңине» принциби боюнча өз ара окутуу платформасын уюштуруу

2020-жылы Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жергиликтүү деңгээлде кызматтарды натыйжалуу көрсөтүү боюнча өз ара окутуу платформасы түзүлгөн. Бул ыкманын өзгөчөлүгү жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн өздөрү тренер/алып баруучу катары чыгышкан.

Бул Платформаны түзүүнүн негизги максаты – «Ийгиликтүү аймак» долбоору тарабынан иштелип чыккан жана райондук деңгээлдеги ЖӨБ органдары үчүн кызмат көрсөтүүнү эффективдүү башкаруу үчүн иштеп жаткан «тең-теңине» кластердик теңтуш окутуу платформасын алга жылдыруу.

Бул платформа ЖӨБ органдарына ЖӨБ органдарын колдоо тажрыйбасы жана жардам көрсөтүү продуктылары менен таанышууга, ошондой эле БӨУдар, жергиликтүү консультанттар жана коңшу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын эксперттери менен байланыш түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Өз кезегинде кластердин же пилоттук ЖӨБ органдарынын ичинде гана эмес, бүтүндөй райондо туруктуу көндүмдөрдү алмашууга түрткү берет.

“Кыргыз Республикасынын ЖӨБ органдарынын өз ара билим берүү платформасын түзүү” долбоорунун алкагында WhatsApp группасынын форматында онлайн Укуктук колдоо кызматы түзүлүп иш жүргүзүлдү.

 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан жергиликтүү

жамааттардын Уставдарын кабыл алууда/жаңыртууда ЖӨБ органдары тарабынан колдоо көрсөтүү

2019-жылдан бери 6 айыл аймактын жергиликтүү жамааттардын Уставдары Типтүү Уставга ылайыкташтырылып, бекитилди.

Айыл өкмөт башчылары тарабынан түзүлгөн жумушчу комиссиялардын мүчөлөрүнө тарбиялык иш-чараларды өткөрүү, жергиликтүү жамааттын колдонуудагы уставдарын укуктук экспертизадан өткөрүүгө ЖӨБ Союзу тарабынан консультациялык-эксперттик колдоо көрсөтүлгөн.

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын көз карашынан алганда, анын саясатынын артыкчылыктуу багыттарын ишке ашыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Президентине Баяндама даярдоо

2019-жылы “Саясий-экономикалык талдоо” деп аталган инструменттин негизинде иштелип чыккан методологияга ылайык, Кыргыз Республикасынын Президентине анын саясатынын жергиликтүү өз алдынча башкаруулардын көз карашынан алганда артыкчылыктуу багыттарын ишке ашыруу боюнча Баяндама даярдалды.

Фокус-группалардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен ар кандай деңгээлдеги талкуулардын жыйынтыгы боюнча, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлдөрүнүн комментарийлерин алгандан кийин тегерек столго катышкан мамлекеттик органдардын жана эксперттик коомчулуктун катышуусунда жыйынтыктоочу текст даярдалды. Доклад 2020-жылдын аягында Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына берилген.


 «Жигердүү жарандар» Долбоору

  Ковид-19 пандемиясына байланыштуу көйгөйлөрдү чечүүдө жардам көрсөтүү

Долбоор өзгөчө кырдаалдар учурунда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, райондук жана борбордук аткаруу бийлик органдарынын жана жергиликтүү коомчулуктун өкүлдөрүнүн ортосундагы маалыматтык-укуктук мамилелерди жакшыртууга багытталган.

Пандемия учурунда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары туш болгон көйгөйлөрдү аныктоо максатында сурамжылоо жүргүзүлдү.


 

Хельветас Свисс Интеркооперейтинг ассоциациясынын филиалы менен Өнүктүрүү саясат институту биргеликте турган консорциум тарабынан ишке ашырылып жаткан «Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу» долбоору

 ЖӨБ Кодексинин долбоорун талкуулоо

Долбоор жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актылардын системасын өркүндөтүү, консолидациялоо жана эксперттер жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен шайкеш келтирүү максатында иштелип чыккан жергиликтүү өз алдынча башкаруу кодексинин долбоорун талкуулоодо колдоо көрсөттү.

Кодекстин кабыл алынышы бири-биринен айырмаланган мыйзамдарды жана ченемдик укуктук актыларды системалаштырууга жана бирдиктүү ченемдик укуктук актыга шайкеш келтирүүгө, жергиликтүү маанидеги маселелерди тартипке келтирүүгө, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызыкчылыктарын коргоо аракеттеринде ЖӨБ Союзунун функцияларын күчөтүүгө, муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча ченемдерди өркүндөтүүгө, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын функцияларын жана ыйгарым укуктарын чектөөгө ж.б. мүмкүндүк берет.

Мыйзамдарга мониторинг жүргүзүү

Долбоордун каржылык колдоосу менен мыйзамдык жөнгө салууда жергиликтүү өз

алдынча башкаруу органдарынын кызыкчылыктарын коргоодогу критерийлерин жана процесстерин түзүү мониторинг системасы иштелип чыгылды. Жергиликтүү өз алдынча башкарууну, анын ичинде муниципалдык кызматты жөнгө салуучу мыйзамдык базаны өркүндөтүү аркылуу ЖӨБ органдарынын кызыкчылыктарын коргоо боюнча ЖӨБ Союзунун функциясын күчөтүү үчүн шарттар түзүлдү.

 “Мыкты тажрыйбалар” порталын түзүү

Региондорду өнүктүрүү Мамлекеттик Агенттик жана Өнүктүрүү саясат институту менен өнөктөштүктө түзүлгөн тажрыйбалар, алынган сабактар ​​жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун эң эффективдүү тажрыйбаларын алмашуу порталы түзүлгөн.

Көп функционалдуу порталдын (ресурстун) максаты – жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерине жана кызматкерлерине, жергиликтүү кеңештердин депутаттарына жана жергиликтүү жамааттардын өкүлдөрүнө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өнүгүүсүнүн актуалдуу, сапаттуу, жеткиликтүү жана колдонууга жарамдуу тажрыйбасына туруктуу жетүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу.

Билим берүү функцияларды өркүндөтүү

ЖӨБ Союзу өкүлчүлүк функциясын толук жана сапаттуу аткаруу үчүн ресурстарды оптималдаштыруу жана бошотуу максатында Өнүктүрүү Саясат Инстьитуту менен өнөктөштүктө “Борбор Азиялык Жергиликтүү өз алдынча башкаруу академиясын” түздү жана ага эксперттик-аналитикалык жана билим берүү функцияларын аткарууну аутсорсингге берет.

Коммуникациялык функцияларды аткаруу

Союздун мүчөлөрү менен горизонталдык өз ара аракеттенүүсү жана имиджи

жакшырды. Уюмдун мүчөлөрүнүн арасында гана эмес, жергиликтүү бийлик тарабынан да таанылышы жогорулады. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аймактык өкүлдөрү туруктуу негизде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мыкты тажрыйбасын чогултуп, аларды республика боюнча жайылтуу жана тажрыйба алмашуу, анын ичинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына ыкчам эксперттик укуктук жардам көрсөтүү, байланыш көйгөйлөрүн чечүү ж.б.у.с. жумуштарын аткарып жатышат.

Ар бир райондон айыл өкмөт башчыларынын ичинен 40 лидер тандалып алынды.

Алар менен жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү уюштурууга жеке секторду тартуу жана ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна карата ЖӨБ Союзунун позициясын координациялоону уюштуруу үчүн «тең-теңине» принциби боюнча тренинг-семинарлар өткөрүлдү.

Жалал-Абад жана Ысык-Көл облустарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу

органдарына муниципалдык кызматтарды көрсөтүүдөгү жана жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдөгү алдыңкы тажрыйбасын жайылтуу максатында 2 иш сапары уюштурулду.

КР ЖӨБ Союзунун сайты мобилдик версиясын колдоо мүмкунчүлүгү менен

модернизацияланды. Сайт менен иштөө үчүн жаңы жабдуулар сатылып алынды, ЖӨБ мыкты тажрыйбалар порталынын функциялары Союздун милдеттерин жана анын мүчөлөрүнүн муктаждыктарын толугураак аткаруу үчүн оптималдаштырылган. Союздун коммуникация стратегиясынын долбоору иштелип чыкты.

Союздун кеңсесинде ЖӨБ органдарынын мүчөлөрү үчүн интернетке жана «Токтом» маалымат базасына туташтырылган маалымат-ресурстук пункт ачылды. Кыргыз жана орус тилдеринде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан иштелип чыккан жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндөгү мыйзамдардын базасына жеткиликтүүлүк ачыылды.

 


Швейцария Өкмөтү каржылаган жана Өнүктүрүү саясат институту ишке ашырган “Жарандардын үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” долбоору

ЖӨБ органдарынын актуалдуу маселелерин аларды чечүү үчүн мамлекеттик органдар менен талкуулоо (Өйдөдөн төмөн өз ара аракеттенүү)

 Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигинин жана Ош,

Жалал-Абад жана Баткен облустарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен Бюджеттер аралык мамилелер маселелерин талкуулоо боюнча аймактык тегерек стол болуп өттү.

Жергиликтүү бюджеттик процесстин ачыктыгын камсыз кылуу маселелери

коомдук бюджеттик угууларды өткөрүү аркылуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын калк алдында отчеттуулугун камсыз кылуу, жарандардын бюджетинин онлайн тиркемесин колдонуу, өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал учурунда жергиликтүү бюджет жөнүндө маалыматтын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу механизмдерин, бюджетти түзүү жана Социалдык экономикалык өнүгүү пландарын (СЭӨП) даярдоо маселелери талкууланды. Республикалык деңгээлде бюджеттер аралык мамилелердин маселелериндеги көйгөйлөрүн чечүү боюнча сунуштар чогултулду.

Тиешелүү мамлекеттик органдардын (КР ЖК, Аймактарды өнүктүрүү мамлекеттик

агенттиги, Ички иштер министрлиги, прокуратура, эксперттер ж.б.) жана шаардык мэриялар менен айыл өкмөттөрдүн өкүлдөрүнүн катышуусунда жыйын өттү.

ЖӨБ органдарынын ыйгарым укуктарынын жана функцияларынын бөлүгүндө

Кыргыз Республикасынын Мыйзам бузуулар жөнүндө кодексинин аткарылышы боюнча көйгөйлүү маселелер талкууланды.

ЖӨБ органдары үчүн окутуулар

Кыргызстандын бардык жети областынын шаардык жана айылдык

муниципалитеттеринин финансы-экономика бөлүмдөрүнүн жетекчилери үчүн жарандык бюджет боюнча онлайн тренингдер өткөрүлдү.

Жергиликтүү деңгээлдеги социалдык жана гендердик сезимтал саясаты

маселелерин ишке ашыруу боюнча үч күндүк тренингтер өткөрүлдү. Тренингдин катышуучулары долбоордун эки аймагынан: Ысык-Көлдөн жана Жалал-Абаддан жергиликтүү бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү болушту. Семинарга катышкан бейөкмөт уюмдар эки аймактагы ЖӨБ Союзунун 21 пилоттук муниципалитеттерин окутушат.

«Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан жергиликтүү

демилгелерди тандоонун жана каржылоонун тартиби жөнүндө» жобону ишке ашыруу боюнча айыл өкмөт башчыларына жана шаардык мэриянын башчыларына семинар болуп өттү. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен жергиликтүү демилгелерди колдоо жобосун киргизүү жана ишке ашыруу үчүн 7 облустан 7 пилоттук айыл өкмөтү тандалып алынган.

 ЖӨБ органдарынын горизонталдык өз ара аракеттенүүсүн жогорулатуу үчүн тажрыйба алмашуу үчүн турлар

Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларынын жетекчилеринин жана

кызматкерлеринин, ошондой эле жакын жайгашкан мэриялар менен айыл өкмөттөрдүн катышуусунда тажрыйба алмашуу иш сапарлары уюштурулду.

Анда жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгүн оптималдаштыруунун ыкмалары

талкууланып, муниципалдык ипотекалык компаниянын тажрыйбасы, шаарды жашылдандыруу жана көрктөндүрүү ж.б.у.с. маселелер талкууланды.

Аламүдүн айыл өкмөтүнүн негизинде жергиликтүү маанидеги маселелер жана

жергиликтүү демилгелерди колдоо, тиричилик таштандыларын чогултууну, ташып чыгарууну жана көмүүнү уюштуруу, муниципалдык транспорттун иштешин камсыз кылуу жана калктуу конуштардын чектеринде коомдук транспортту жөнгө салуу, электрондук муниципалдык китепкананы түзүү маселелерин натыйжалуу чечүү боюнча тажрыйба алмашуу болуп өттү.


    ПРООН

 «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши менен жергиликтүү коомчулуктун диалогу» долбоору

Долбоордун максаты – жергиликтүү кеңештердин деңгээлинде мыйзамдардын жергиликтүү жамааттарды өнүктүрүүгө жана парламенттик демократиянын абалына таасирин баалоонун жаңы механизмин киргизүү аркылуу КР ЖКнын жергиликтүү жамааттардын алдындагы жоопкерчилигин күчөтүү жана парламенттин контролдоо функциясын жакшыртуу.

Долбоорго ылайык, КР ЖК тарабынан кабыл алынган чечимдердин жергиликтүү жамааттарды өнүктүрүүгө жана жергиликтүү кеңештердин деңгээлинде парламенттик демократиянын абалына тийгизген таасири жөнүндө кезектеги Баяндама киргизилди. Баяндам КР ЖК тарабынан кабыл алынган мыйзамдардын таасирине баа берүүнүн конкреттүү жана практикалык куралы болуп саналат.

2018 жана 2019-жылдары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине 2 отчет берилген.

 “Жогорку Кеңеш тарабынан мыйзам долбоорлорун талкуулоодо жергиликтүү коомчулуктун кызыкчылыктарын эске алуу” долбоору

Долбоордун максаты: Жергиликтүү кеңештердин деңгээлинде жергиликтүү жамааттарды өнүктүрүүгө жана парламенттик демократиянын абалына мыйзамдардын тийгизген таасирине баа берүүнүн жаңы механизмин киргизүү аркылуу КР ЖКнын жергиликтүү жамааттардын алдындагы жоопкерчилигин күчөтүү жана парламенттин контролдоо функциясын жакшыртуу.

Долбоорду ишке ашыруунун натыйжасында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин комитеттеринин жыйналыштарында жана парламенттик угууларда жергиликтүү жамааттардын кызыкчылыктарына тиешелүү мыйзам долбоорлорун кароодо алардын кызыкчылыктарын эске алуу механизми киргизилди жана КР ЖӨБ Союзунун жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын катышуусун камсыз кылуу механизми иштелип чыкты.